Sdílet

Tweet

Bonusové stavby

Reaktor

Reaktor

Celá tato oblast je poseta obřími reaktory, o jejichž původu se dá dlouze debatovat. V jejich systémech je sice využito dost technologií používanými GDI i Bratrstvem, avšak stěžejní technologie je neznámého původu. Dá se tak spekulovat, zda za jejich stavbou stojí Zapomenutí. A za předpokladu, že ano, je další velkou neznámou, jak se jim podařilo získat vědomosti k jejich zprovoznění. Avšak tyto otázky nechme vědcům a pojďme využít jejich potenciál. Veškerá zařízení jsou stále plně funkční a co je podstatné, dají se velice lehce připojit do alianční rozvodné sítě. Jejich energie je tak podstatnou zpruhou pro naše základny. Elektřiny totiž nikdy není dost.


Uzel tiberiové regulační sítě

Uzel tiberiové regulační sítě

Tiberiové uzly byly původně sestrojeny za účelem regulovat bujení této suroviny. Promyšlené tiberiové regulační sítě zamezovali nekontrolovatelnému rozrůstání. Za tímto účelem je nejspíše využívali i Zapomenutí posléze, co se neznámým způsobem zmocnili této technologie GDI. V současnosti však již uzle fungují spíše opačně. Jednotky je využívají k urychlenému růstu tiberia v jasně definované lokalitě. Tiberium je následně cennou surovinou pro stavbu a vylepšování veškerých budov na základnách.


Uzel krystalové regulační sítě

Uzel krystalové regulační sítě

Agresivnější modrá forma Tiberia známá jako krystaly se v moderní armádě uplatnila jako nenahraditelná surovina ke stavbě a vylepšování útočných i obranných jednotek. Je tedy v zájmu každé aliance získat kontrolu nad uzly krystalové regulační sítě. Ty fungují na téměř totožném principu jakožto zařízení k regulaci Tiberia. Tedy jejich cílem je urychlovat v požadované oblasti růst krystalů pro vojenské účely.


Tungstenový komplex

Tungstenový komplex

Tato oblast je velice bohatá na naleziště tungstenu. Tato surovina byla pro vědce GDI velkou neznámou a až nalezení Tungstenového komplexu vneslo jasno do otázky, proč se o tuto surovinu Zapomenutí tolik zajímají. Zapomenutým se nějak podařilo využít specifických vlastnosti tugstenu pro posílení průraznosti munice pěších jednotek. Těžební oblasti s přilehlým komplexem továren podle všeho opustili kvůli migraci ke středu, kde jsou k dispozici bohatší naleziště.


Uranový komplex

Uranový komplex

Zapomenutí očividně dokázali naplno využívat všech výhod okolního prostředí. Krom Tungstenového komplexu zde vystavěli i komplexi na zpracování uranové rudy. Ty s oblibou využívají i jednotky GDI a Nodu pro výrobu uranem obohacené munice. Ta radikálně zvyšuje průraznost střel využívaných vozidly. Rozvědka se domnívá, že k opuštění uranových komplexů došlo ze stejných důvodů jako u tungstenu. Tedy přestěhování výrobních kapacit k bohatším nalezištím.


Věž systému leteckého navádění

Věž systému leteckého navádění

Tyto naváděcí věže disponují vysoce sofistikovaným vybavením. Kombinace výkonného anténního systému a přesných radiolokátorů dokáže mnohem efektivněji navádět letecké jednotky tímto nepřístupným terénem. To letectvu dovoluje mnohem lépe mířit a tedy způsobovat větší poškození. Ovládáním věží systému leteckého navádění se naše letadla stávají neocenitelnou součástí útočných jednotek.


Věž rezonátorové sítě

Věž rezonátorové sítě

Technologie Zapomenutých očividně přesahuje možnosti našeho chápání. Technologie rezonátorů byla původně vyvíjena inženýry GDI. Těm se však nepodařilo myšlenku sonických vln dotáhnout do praktického využití. Je tak k nevíře, jak bravurně se této technologie chopili Zapomenutí. Rezonátorové věže pospojované do obrané sítě dokáží kolem obranných jednotek vytvořit něco jako štít. Ten následně snižuje účinnost nepřátelských střel. Jedinou vadou na kráse této technologie je velká energetická náročnost. Lze ji tedy uplatnit jen v rámci aliančních základen.